Billige a-kasser

Billige a-kasser - Sammenlign priser på billigste a-kasser - a-kasse sammenligning for anerkendte tværfaglige a-kasser, sammenlign bla priser, lønsikring, medlemsantal, ydelser og generel vurdering

76/100
Vurdering
207000+
Medlemmer
Fuldtid
Dækning
Lønsikring
Tilvalg
- kr.
Fagforening
492 kr.
A-kasse
Tilmeld
Annoncelink
76/100
Vurdering
207000+
Medlemmer
Fuldtid
Dækning
Lønsikring
Tilvalg
69 kr.
Fagforening
492 kr.
A-kasse
Tilmeld
Annoncelink
76/100
Vurdering
207000+
Medlemmer
Fuldtid
Dækning
Lønsikring
Tilvalg
139 kr.
Fagforening
492 kr.
A-kasse
Tilmeld
Annoncelink
76/100
Vurdering
207000+
Medlemmer
Fuldtid
Dækning
Lønsikring
Tilvalg
239 kr.
Fagforening
492 kr.
A-kasse
Tilmeld
Annoncelink
67/100
Vurdering
132000+
Medlemmer
Fuldtid
Dækning
Lønsikring
Tilvalg
- kr.
Fagforening
476 kr.
A-kasse
Tilmeld
Annoncelink
67/100
Vurdering
132000+
Medlemmer
Fuldtid
Dækning
Lønsikring
Tilvalg
69 kr.
Fagforening
476 kr.
A-kasse
Tilmeld
Annoncelink
79/100
Vurdering
97000+
Medlemmer
Fuldtid
Dækning
Lønsikring
Tilvalg
- kr.
Fagforening
476 kr.
A-kasse
Tilmeld
Annoncelink
Højeste vurdering
78/100
Vurdering
61000+
Medlemmer
Fuldtid
Dækning
Lønsikring
Tilvalg
50 kr.
Fagforening
496 kr.
A-kasse
Tilmeld
Annoncelink
Gratis foredrag og udviklende kurser, gratis karriererådgivning og coaching, der kan hjælpe dig med at nå dine mål, mulighed for juridisk tryghed.
73/100
Vurdering
109000+
Medlemmer
Fuldtid
Dækning
Lønsikring
Tilvalg
85 kr.
Fagforening
469 kr.
A-kasse
Tilmeld
Annoncelink
72/100
Vurdering
30000+
Medlemmer
Fuldtid
Dækning
Lønsikring
Tilvalg
- kr.
Fagforening
486 kr.
A-kasse
Tilmeld
Annoncelink
72/100
Vurdering
30000+
Medlemmer
Fuldtid
Dækning
Lønsikring
Tilvalg
65 kr.
Fagforening
486 kr.
A-kasse
Tilmeld
Annoncelink
72/100
Vurdering
30000+
Medlemmer
Fuldtid
Dækning
Lønsikring
Tilvalg
139 kr.
Fagforening
486 kr.
A-kasse
Tilmeld
Annoncelink
70/100
Vurdering
75000+
Medlemmer
Fuldtid
Dækning
Lønsikring
Tilvalg
- kr.
Fagforening
493 kr.
A-kasse
Tilmeld
Annoncelink
68/100
Vurdering
31000+
Medlemmer
Fuldtid
Dækning
Lønsikring
Tilvalg
167 kr.
Fagforening
476 kr.
A-kasse
Tilmeld
Annoncelink
56/100
Vurdering
155000+
Medlemmer
Fuldtid
Dækning
Lønsikring
Tilvalg
67 kr.
Fagforening
503 kr.
A-kasse
Tilmeld
Annoncelink
56/100
Vurdering
155000+
Medlemmer
Fuldtid
Dækning
Lønsikring
Tilvalg
67 kr.
Fagforening
503 kr.
A-kasse
Tilmeld
Annoncelink
76/100
Vurdering
290000+
Medlemmer
Fuldtid
Dækning
Lønsikring
Tilvalg
464 kr.
Fagforening
513 kr.
A-kasse
Tilmeld
Annoncelink
Kontante fordele og medlemstilbud - Medlemsrabatter, 3F Superliga billetter, billige forsikringer og feriehuse, kurser, arrangementer og meget andet.
Størst i Danmark
71/100*
Vurdering
138000+
Medlemmer
Fuldtid
Dækning
Lønsikring
Tilvalg
- kr.
Fagforening
457 kr.
A-kasse
Tilmeld
Annoncelink
67/100
Vurdering
200000+
Medlemmer
Fuldtid
Dækning
Lønsikring
Tilvalg
- kr.
Fagforening
444 kr.
A-kasse
Tilmeld
Annoncelink
Billigste a-kasse
76/100
Vurdering
207000+
Medlemmer
Fuldtid
Dækning
Lønsikring
Tilvalg
379 kr.
Fagforening
- kr.
A-kasse
Tilmeld
Annoncelink
73/100
Vurdering
109000+
Medlemmer
Fuldtid
Dækning
Lønsikring
Tilvalg
85 kr.
Fagforening
469 kr.
A-kasse
Tilmeld
Annoncelink

Websiden er drevet med et kommercielt formål - Informationen på websiden skal ikke betragtes som fuld dækkende for de produkter som findes på markedet.

Vurdering


Dækning


Fagforening


PrisDagpengeregler 2019

Få at kunne dagpenge skal du opfylde følgende

  • være registreret som arbejdssøgende i dit lokale jobcenter fra den første dag, du er ledig
  • have været medlem af en a-kasse i mindst ét år
  • have fået indberettet mindst 233.376 kr. (2019) til indkomstregistret inden for de sidste tre år, hvis du er fuldtidsforsikret. Hvis du er deltidsforsikret, er beløbet 155.580 kr. (2019). Du kan medregne A- og B-indkomst samt overskud af selvstændig virksomhed. Du kan dog pr. måned højst medregne 19.448 kr. (2019), hvis du er fuldtidsforsikret, og 12.965 kr. (2019), hvis du er deltidsforsikret.
  • hvis din dagpengeret er udløbet, og du skal genoptjene retten til dagpenge: Du skal have fået indberettet mindst 1.924 løntimer inden for de sidste tre år, hvis du er fuldtidsforsikret. Hvis du er deltidsforsikret, er timetallet 1.258 timer
  • hvis du ikke opfylder det almindelige indkomstkrav, kan du optjene ret til dagpenge, hvis du samlet set har haft et skattemæssigt overskud fra din selvstændige virksomhed på minimum 233.376 kr. (2019) inden for de sidste fem år.
  • have haft lovligt ophold i Danmark, på Grønland eller Færøerne eller i et andet EU/EØS-land eller Schweiz i sammenlagt mindst 7år inden for de seneste 12 år. Der er en række undtagelser til opholdskravet, hvorefter ophold i udlandet kan sidestilles med ophold i riget. Du kan kontakte din a-kasse for mere information.
  • stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Det betyder bl.a. at du skal søge og kunne overtage arbejde med dags varsel.
  • tjekke jobforslag mindst hver 7. dag
  • have et fyldestgørende og godkendt CV, senest to uger efter du er tilmeldt som ledig i jobcentret.

Kilde: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Dagpengesatsen 2019

Dine dagpenge kan højst svare til 90 pct. af den løn, du tjente, før du blev arbejdsløs. A-kassen beregner dine dagpenge på grundlag af de 12 måneder, hvor du havde den højeste indtægt inden for de seneste 24 måneder forud for beregningstidspunktet. Din indtægt opgøres som al din A- og B-indkomst fratrukket arbejdsmarkedsbidrag, som er indberettet til indkomstregistret i beregningsperioden, samt overskud i selvstændig virksomhed. Dit eget pensionsbidrag og dit eget ATP-bidrag bliver regnet med i indtægten, hvis du er lønmodtager.

Hvis du har opfyldt indkomstkravet på baggrund af selvstændig virksomhed i de seneste fem år, bliver din dagpengesats beregnet som et gennemsnit af de to år med det højeste skattemæssige overskud inden for de seneste fem afsluttede regnskabsår. Du kan dog højst modtage dagpenge med 18.866 kr. om måneden (2019) som fuldtidsforsikret og 12.577 kr. (2019) om måneden som deltidsforsikret.

Hvis du er nyuddannet eller værnepligtig
Som nyuddannet – dimittend – eller værnepligtig med forsørgelsespligt kan du få dagpenge på 82 pct. af højeste dagpengesats som fuldtids- eller deltidsforsikret. Det er som fuldtidsforsikret 15.470 kr. pr. måned (2019). Som deltidsforsikret er det 10.313 kr. pr. måned (2019).

Som nyuddannet – dimittend – eller værnepligtig uden forsørgelsespligt kan du som fuldtids- eller deltidsforsikret få dagpenge på 71,5 pct. af højeste dagpengesats. Det er som fuldtidsforsikret 13.489 kr. pr. måned (2019). Som deltidsforsikret er det 8.993 kr. pr. måned (2019).

Hvis du er under 25 år, bliver dagpengesatsen i nogle tilfælde nedsat til 50 pct. af højeste dagpengesats. Du kan få mere at vide i din a-kasse.

Hvis du er under 25 år
Som ung under 25 år får du i visse tilfælde dagpenge på 50 pct. af højeste dagpengesats. Det er som fuldtidsforsikret 9.433 kr. pr. måned (2019). Det er som deltidsforsikret 6.289 kr. pr. måned (2019). Du kan få mere at vide i din a-kasse.

Hvis du er ledig og deltager i erhvervsuddannelse mv.
Hvis du er ledig, og deltager du i et tilbud om en erhvervsuddannelse mv. efter reglerne om en aktiv beskæftigelsesindsats, modtager du dagpenge med et beløb, der svarer til 80 pct. af højeste dagpengesats som fuldtids- eller deltidsforsikret. Det er som fuldtidsforsikret 15.093 kr. pr. måned (2019). Det er som deltidsforsikret 10.062 kr. pr. måned (2019).

Kilde: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Statistik vurdering

1 55/100 - 70/100 64%
64% Complete (success)
2 70/100 - 85/100 36%
36% Complete (success)

Statistik a-kassetype

1 Lønmodtager 68%
68% Complete (success)
2 Selvstændig 24%
24% Complete (success)
2 Studerende 8%
8% Complete (success)

Statistik fagforening

1 Med fagforening 64%
64% Complete (success)
2 Uden fagforening 36%
36% Complete (success)

Vurdering

Vurdering er baseret på den eneste fuldestgørende tilfredhedsundersøgelse som er fortaget, hvor alle a-kasser er medtaget i undersøgelsen, denne er tilbage fra 2009 og udført af MSI group.

Skift af a-kasse

72% skifter a-kasse grundet en dårlig behandling i deres nuværende a-kasse.

59% skifter a-kasse grundet pris-kvalitetsforholdet på det samlede medlemsskab er bedre i anden a-kasse og fagforening.